اطلس و فرهنگ لغات ساختمان های رسوبی اولیه

(0 بررسی)

فروخته شده توسط:
محصول

قیمت:
تومان0 /جلد

تعداد:
(100 Available)

قیمت کل:

اشتراک گذاری:

"""برای سفارش و خرید از قسمت تماس با ما  (انتهای صفحه) با انتشارات تماس حاصل فرمایید"""

 

پيش‌نوشتار و سپاسگزاري

آفريدگار يكتا را سپاس مي‌گوئيم كه توفيق عنايت فرمود تا بتوانيم گامي ديگر در جهت نشر علوم زمين برداريم. هدف اصلي از ترجمه اين كتاب جبران كمبود اطلاعات در خصوص ساختمان‌هاي رسوبي اوليه بوده است. نظر به اهميتي كه شناخت صحيح ساخت‌هاي رسوبي در محيط‌هاي رسوب‌گذاري و تشخيص جهت حركت جريانات قديمه (Paleocurrents) دارد و از آنجايي كه توأم نمودن مسائل نظري با مسائل عملي در زمين‌شناسي از اهميت خاصي برخوردار است مترجم را برآن داشت كه به ../../../Users/mahyar/Desktop/Ci0aPm4cAPga30EjaSZUBw5wgcZnfnmytkIOترجمه اطلس با ارزش ساختمان‌هاي رسوبي اوليه تأليف پروفسور فرنسيس جان پتي‌جان  (F.J. Pettijohn) و پروفسور پال ادوين پاتر (P.E. Potter) كه از صاحبنظران معروف سنگ‌شناسي رسوبي هستند مبادرت ورزد.

اين اطلس كه حاوي 117تصوير است درواقع كتاب راهنمايي جهت دانشجويان در صحرا مي‌باشد. همان‌گونه كه در فسيل‌شناسي تصاوير خوب براي فراگيري فسيل‌ها بسيار حائز اهميت است و بدون آن تشخيص فسيل‌ها امري مشكل مي‌باشد، به‌همين نحو تصاوير مناسب و متنوع رسوبي مي‌تواند كمك زيادي به تعبير و تفسير شرايط رسوب‌گذاري نمايد، زيرا از روي ساخت‌هاي رسوبي مي‌توان به فرآيند‌هاي هيدروديناميكي و همچنين به جهت حركت رسوبات از منشاء به حوضه رسوب‌گذاري پي‌ برد.

در اين اطلس، ترجمه فرهنگ لغات (glossary) ساخت‌هاي رسوبي به‌همراه منابعي كه اين ساخت‌ها در آنها براي اولين‌بار به‌طور مشروح بيان گرديده ضميمه شده است، براي درك بهتر بسياري از اين واژه‌ها دانش‌پژوهان عزيز مي‌توانند به‌آن مراجعه نمايند.

در اينجا لازم مي‌دانم از آقاي دكتر اسداله محبوبي كه ويرايش علمي اين نوشتار را بر عهده داشته‌اند سپاسگزاري نمايم. از سركار خانم مهندس كيميا عجايبي كه در اسكن كردن اشكال و طراحي جلد، خانم الهام اسدي كه در بازخواني و مقابله و از آقاي محسن ايرانمنش كه در صفحه‌آرايي و ويرايش فني و امور چاپ با اينجانب همكاري صميمانه‌اي داشته‌اند تشكر مي‌نمايم.

از مركز پژوهشي زمين‌شناسي پارس (آرين‌زمين) و انتشارات آرين‌زمين و همچنين آقاي مهندس محمدباقر اكبري مدير تدوين و ساير همكاران آن مركز تشكر و قدرداني مي‌نمايم.

در خاتمه از خوانندگان عزيز تقاضا دارم كه نظرات سازنده خود را به‌اطلاع اينجانب برسانند تا در آينده بتوان از راهنماييهاي سودمند آنها استفاده نمود.

محمد‌حسين آدابي

        دانشيار دانشكده علوم زمين

دانشگاه شهيدبهشتي

    آذرماه 1383


هیچ نظری برای این محصول وجود ندارد.

محصولات مرتبط